L’um ch’ha pers sia sumbriva. L’istorgia mirvegliusa da Peter Schlemihl

Cun ‹Peter Schlemihl› ha Adelbert von Chamisso (1781–1838) creà in dals pli enconuschents raquints da la romantica. Situà tranter istorgia d’aventura e paraula d’art cumbinescha quel elements autobiografics cun dumondas existenzialas che mantegnan lur actualitad.

Leger vinavant