Il funcziunament da la trilinguitad en il chantun Grischun

Co sa preschenta la cumpetenza e la pratica linguistica en il Grischun a nivel individual e collectiv? Tge tenutas èn avant maun en la societad envers las differentas linguas (tudestg, rumantsch e talian) e co èn las relaziuns da las differentas gruppas linguisticas tranter pèr?

Leger vinavant

Introducziun en il Program da trenament da Würzburg

Per ordinari vegn l’acquist da la lingua da scrittira tematisà pir en l’emprima classa. Il Program da Würzburg è percunter concepì sapientivamain per la scolina. Da cumenzar sin quest stgalim cun emprims gieus da lingua po esser ina schanza gist er per linguas pitschnas.

Leger vinavant