Timeline. La Svizra en transfurmaziun

Temp da guerra ed onns da boom, dumondas socialas ed ecologicas, la sfida da la globalisaziun… Il cudesch ‹La Svizra en transfurmaziun› preschenta l’istorgia dal pajais dals onns 1930 fin l’entschatta dal 21avel tschientaner – a moda cumpacta e tuttina en ina varietad tematica surprendenta.

Leger vinavant

Sbagls d’investiders

Tenor il titular dal Premi Nobel Daniel Kahneman n’emprendan investiders tendenzialmain betg da lur sbagls. Ils inputs cuntegnids en questa publicaziun duain gidar a midar quai – tips e trics per il martgà da bursa, l’emprim pass per daventar in pitschen retg da la Wallstreet…

Leger vinavant

Al puls da la glocalisaziun

Las columnas da Simon Denoth èn segnadas d’ina egliada interessada tant per ils pitschens svilups locals sco er per las grondas midadas globalas – e dal fin sensori da l’autur da colliar quests dus munds en ina moda nunusitada che fa adina puspè surstar.

Leger vinavant

Diari or da China

L’onn 2008 han gì lieu en la chapitala chinaisa Beijing ils gieus olimpics da stad. Quest diari da viadi rapporta en l’emprima part directamain dal grond eveniment da sport; en la segunda part vegnan intermediadas impressiuns dal viadi ch’è suandà tras la China.

Leger vinavant