Ir en pensiun

I dat chaussas che sa midan d’in cuntin ed autras che mantegnan lur muntada a lunga vista – quai vala er per il sistem da pensiun. Da las tematicas stablas en connex cun il pensiunament s’occupa la broschura ‹Ir en pensiun. Tips per sa preparar sin questa nova part da la vita›.

Leger vinavant

Cumportament medical en Surses

En la ‹Crestomazia› èn cumprovads relicts d’ina ‹veglia medischina populara alpina›. Ma fin cura ed en tge furma ha questa savida dal pievel tradiziunala survivì? En ses tractat tschertga Violanta Spinas respostas sin talas dumondas. E chatta tut auters resultats che spetgà.

Leger vinavant

Ti mo baiva, sche ti manegias!

Martina va dapi quatter emnas cun Tomas. El è si’emprima gronda amur. Ma Tomas è alcoholicher. El n’ha mai raps e di trasora manzegnas. E tuttina spera Martina da dumagnar davent el da la buttiglia. Tomas na para dentant betg d’appreziar ses agid. Qua inscuntra Martina Richard…

Leger vinavant

Corp e sanadad

Co sa protegian ins correctamain cunter arsentadas dal sulegl? Tge precis èn bacterias? Tge capita tar ina radiografia? Cura èn tge pollens en l’aria? Èsi d’avantatg d’esser schumellin? Tge bulieus pon ins mangiar senza privel? E tge è propi malaria? Il Simsalabim dat resposta.

Leger vinavant